SEO-teksten voor nieuwe website ‘s Heeren Loo

SEO-optimalisatie
Webteksten

In 2011 en 2012 werkte ik in loondienst bij ’s Heeren Loo, op de communicatieafdeling. Daarna begon ik voor mezelf. Sindsdien bleef ik werken voor ’s Heeren Loo, met de nieuwe website als bijzonder hoogtepunt. Misschien wel mijn mooiste klus tot nu toe, qua omvang en uitdaging.

De klant

’s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. Zorgprofessionals doen dat samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn. Zo zorgen ze samen voor een goed leven voor circa 100.000 mensen met een beperking. Bij ’s Heeren Loo werken ongeveer 15.000 medewerkers, onder wie circ 1.000 behandelaren en 4.600 vrijwilligers.

De vraag

De website is vaak het eerst contact dat ’s Heeren Loo heeft met cliënten en hun familie. Ook nieuwe medewerkers kijken meestal eerst op de website. Vanwege de toenemende marktwerking in de gehandicaptenzorg, neemt het belang van een goede website voor ’s Heeren Loo toe. De organisatie moet concurreren en nóg beter inspelen op de wensen en behoeften van haar potentiële cliënten. Daar kwam bij dat de huidige website alweer 7 jaar oud was. Ook daarom was een nieuwe website hard nodig.

De aanpak

De website kwam tot stand in nauwe samenwerking met een externe SEO-specialist en met de marketeer, de online coördinator en een communicatiemedewerker (mede-tekstschrijver) van ’s Heeren Loo. In nauw onderling overleg gaven we vorm en inhoud aan de vele tientallen contentpagina’s. De teksten werden gecheckt door inhoudelijk specialisten.

Fasegewijs werden er pagina’s in de oude website geplaatst, waardoor ze al SEO-waarde opbouwden. Deze opgebouwde waarde werd vervolgens overgeheveld naar de nieuwe website. Ook betrokken we cliënten en hun verwanten. Niet alleen bij het uiterlijk en de functionaliteit van de website, maar ook op het gebied van aanspreekvorm, tekst en beeld. Dit om er zeker van te zijn dat de website aansluit bij de behoeften van de doelgroepen.

Resultaat

Een website die de gebruiker centraal stelt. Waar mogelijk spreken we de cliënten in de teksten zelf aan. Ook vertellen zij zoveel mogelijk zelf het verhaal. Praktische vragen worden snel, duidelijk en in begrijpelijke taal beantwoord. Ervaringen laten we zien met beeld. De nieuwe website geeft bovenal antwoord op de vraag hoe het de cliënten van ’s Heeren Loo in het dagelijkse leven vergaat. De website laat dit zien in woord, beeld en geluid. Het design van de website is in de nieuwe huisstijl van ’s Heeren Loo. Het nieuwe logo staat symbool voor het kloppende hart van de organisatie: de driehoek van cliënt, verwant en zorgprofessional.

De nieuwe site geeft beeld en tekst veel ruimte. Je ziet grotere afbeeldingen en ook het lettertype is groter, waardoor teksten een stuk beter leesbaar zijn.

Wil je sprankelende, heldere SEO-teksten die bruisen, inspireren en werken?

Dan moet je net mij hebben

Wat kan ik voor jou doen?

Webteksten die werken

De beste teksten voor de zorg. Vindbaar én activerend. Voor zorgorganisaties, leveranciers en kennisorganisaties.

SEO-tekstschrijver  >

Je website beter vindbaar

Vinden klanten jouw website niet? Ik optimaliseer jouw webteksten voor Google. Van analyse, advies tot uitvoering.

SEO-optimalisatie >

Inspirerende content

Je hebt kennis. En die wil je delen. Ik schrijf teksten voor whitepapers, e-books en blogs. Concreet, praktisch, inspirerend.

Eerste hulp bij contentmarketing >