AI is hot! En als tekstschrijver merk ik dat maar al te goed. Steeds vaker krijg ik de vraag hoe ik omga met AI in mijn werk. Nou, ik moet zeggen, het is een handige tool waar ik steeds meer van leer. Toch blijf ik trouw aan mijn eigen schrijfkunsten, want ik vind het belangrijk dat mijn teksten echt en oprecht zijn. Bovendien, en ik citeer iemand op LinkedIn: ‘The danger is it often writes bad copy that some clients think is good.’ Maar man, wat kan AI nuttig zijn in verschillende fasen van mijn schrijfproces.

Lees hieronder hoe ik werk met ChatGPT. Op dít moment, zeg ik erbij. Want als je ermee stoeit, blijf je nieuwe mogelijkheden ontdekken. Het is work in progress:

Voorbereidend werk met AI

Snel verdiepen in onderwerpen

Soms moet ik razendsnel op de hoogte zijn van een onderwerp. Dan is het verleidelijk om AI te raadplegen, maar ik kies liever voor betrouwbare bronnen via Google. ChatGPT kan soms onjuiste informatie geven, en die wil ik natuurlijk niet in mijn teksten hebben.

Vragen bedenken voor interviews

Ik houd mijn interviews graag zo spontaan mogelijk. Toch kan AI me helpen gerichte vragen te bedenken. Ik geef AI een korte beschrijving van het onderwerp, de geïnterviewde, het doel en van het gesprek en de doelgroep van de tekst. Handig om inspiratie op te doen.

Ideeën genereren voor content

Creativiteit is key (foeilelijk woord, sorry) in mijn vak. ChatGPT stimuleert die creativiteit. Ik voer het onderwerp, de doelgroep en het doel in bij ChatGPT, en de tool komt met verschillende invalshoeken en subonderwerpen op de proppen. Lekker brainstormen!

Aanzet tot zoektermenonderzoek

ChatGPT is geen SEO-pakket. Het kan dus niet wat bijvoorbeeld Ahrefs, Semrush of SEO-Ranking kan. Maar AI kan wél van pas komen om een vliegende start te maken met een zoektermenonderzoek. Ik stel dan bijvoorbeeld de vraag:

‘Geef me 10 zoektermen over [onderwerp]’. ChatGPT kan zie zoektermen daarna ook onderverdelen in zoekintenties: informationeel, navigationeel, commercieel, transcactioneel. Keurig geordend in een tabelletje.’

Buyer persona’s maken

Alleen als ik de doelgroep (en het doel) goed ken, kan ik een effectieve tekst schrijven. Normaal is het maken van buyer-persona’s veel werk. Maar ChatGPT maakt verrassend treffende buyer persona’s, inclusief demografische gegevens, interesses, behoeftes en pijnpunten.

Tone of-voice bepalen

AI kan me voorbeelden geven in verschillende tone of voices, zoals informeel of formeel, spontaan of doordacht. Zo vind ik gemakkelijk de juiste toon voor mijn teksten.

Vragen stellen aan ChatGPT

In plaats van ChatGPT vragen te stellen, geef je de tool ook opdracht om mij vragen te stellen.

De prompt is dan bijvoorbeeld: ‘Je bent een copywriter en schrijft een blog van maximaal 1000 woorden over de gevolgen van Alzheimer voor de thuissituatie in de drie fases van de ziekte: vroege fase, middenfase en laatste fase. De tekst is bedoeld voor zorgprofessionals in de thuiszorg. Beschrijf bij elk stadium 5 aanvullende vragen om deze tekst te schrijven.’

Probeer maar eens uit voor de gein. Het werkt!

AI bij het schrijven

Voorop: ik schrijf zelf. En als ik ergens vastloop of ergens tijd denk te kunnen winnen, dan raadpleeg ik ChatGPT. Zoals:

Structuur voor een artikel opzetten

Een goed gestructureerd artikel leest prettig. Daarom brainstorm ik met AI over hoofd- en subonderwerpen om mijn stukken goed op te bouwen. De output is nooit perfect, maar geeft me zeker een prima start.

Goede kopregels schrijven

De tekst staat. Nu nog een goede kopregel. Eentje die de aandacht trekt. Ai geeft me ideeën voor pakkende kopregels die de inhoud goed weergeven en met één van de overtuigingsprincipes van Chialdini. Ik gebruik ze als inspiratie en geef er mijn eigen draai aan.

De prompt kan bijvoorbeeld zijn:

‘Geef me 10 pakkende kopregels over [onderwerp] voor [doelgroep]. De kopregel mag niet langer zijn dan [aantal] woorden/tekens en moet [doel]. En pas één van de overtuigingsprincipes van Chialdini toe.’

Een tekst lekkerder laten lopen

Soms loop ik vast in mijn tekst. Kom even niet verder. Dan kan ChatGPT me een zetje geven. Vaak gaat-ie dan in de overdrijving met zijn tone-of-voice. Maar door de prompt te verfijnen, kom ik vaak een stukje verder. Toch blijft het mijn tekst, omdat ik er altijd weer wat aan sleutel.

Snel goede bullets maken

Ik wissel een lopende tekst graag af met korte, krachtige bullets. Ideaal voor bijvoorbeeld USP’s. Ik gebruik ChatGPT om lange lappen tekst om te bouwen naar bullets. Ik vraag dan bijvoorbeeld: ‘Maak hier maximaal 5 bullets van. Elke bullet mag niet langer zijn dan 5 woorden’ En hoppa, ik krijg 5 bullets terug. Er valt altijd het nodige te finetunen, maar het scheelt toch weer tijd en denkkracht.

Structuur van een tekst

‘Ik schrijf een blog over de voordelen van een slaapmasker voor een goede slaap. Geef me onderwerpen en een goede structuur voor zo’n artikel.’

Metaomschrijving maken

De metaomschrijving in Google moet nieuwsgierig maken en mensen aanzetten tot klikken. Met ChatGPT als inspiratiebron schrijf ik deze tekstjes sneller, en misschien ook beter. Ook hier is het handig om een overtuigingsprincipe van Chialdini toe te voegen.

De prompt kan bijvoorbeeld zijn:

‘Maak op basis van deze tekst een metaomschrijving die omschrijft wat de tekst inhoudt en die aanzet tot klikken. Gebruik één van de overtuigingsprincipes van Chialdini en sluit af met een call-to-action. De tekst is bedoeld voor [doelgroep]. Maximaal 140 tekens, inclusief spaties en maximaal 5 woorden per zinnetje.’

Tekst in de juiste tone-of-voice zetten

Handig voor de content van mijn eigen websites. Ik geef chatGPT eerst een stuk tekst in de juiste tone of voice. Daarna geef ik hem een ander stuk tekst en vraag of hij die in mijn tone-of-voice kan zetten. Ook hiervoor geldt: de output is nooit 100% perfect, maar ook dit scheelt tijd en denkkracht.

De prompt kan zijn:

‘Ik stuur je twee teksten. De eerste tekst heeft al de juiste tone-of-voice. De tweede tekst is nieuw en ik wil graag dat je die aanpast naar de die tone-of-voice. Lukt dat?’

Tekst laten beoordelen

ChatGPT is een kei in het beoordelen van een tekst. Is het duidelijk voor wie de tekst is geschreven? Wat is de boodschap van de tekst? Zitten er inconsequenties in? En benutten we alle Chialdini-verleidingsprincipes?

Let op: ik ben er terughoudend mee om complete teksten die ik heb geschreven voor een klant in ChatGPT te zetten. Dit met het oog op de auteursrechten.  Voor je het weet staan de teksten ook op de website van de concurrent.

Kortom,

ChatGPT ondersteunt me in mijn werk en geeft me nieuwe inzichten. Maar ik blijf lekker zelf aan het roer en ben scherp op de risico’s. Samen vormen we een sterk team. Of ik hierdoor sneller werk? Misschien een tikkeltje. Maar ik ga voor kwaliteit, dus de tijd die ik ergens uitspaar, benut ik graag om nog meer kwaliteit te leveren.

En dan nog deze disclaimer …

Ik schreef deze tekst met inspiratie van ChatGPT. “Da’s logisch”, zou Johan Cruyff slissen.

Wil je sprankelende, heldere SEO-teksten die bruisen, inspireren en werken?

Dan moet je net mij hebben